SPRIDER

Sprider er utroligt velegnet til udlægning af porøse materialer, som fx. asfalt og stabil – via en robotarme lægges materialerne præcis der hvor de skal bruges, og i præcise mængder. Særligt for ”asfalt-håndhold /micro-hold” ved udlægning i mindre felter og lange render, kabelrender, kantsten render, asfalt borter, efterfyldning ved in situ støbte kantsten, hvor håndudlægning er det eneste mulige, kommer den til sin fulde ret.
Kan med fordel anvendes som feeder til mindre udlæggere på fx. cykelstier og tilsvarende – på den måde undgås samlinger og unødvendige stop. Sprider fyldes løbende op med kran/grab.

Også grus, stabilgrus (op til 0/22), rabatgrus 0/16, kabelsand og sten-mel og meget andet kan udlægges – vigtigt er dog at materialet er løst og relativt tørt. Sprider er derfor også oplagt til udlægning af  vejskuldre, rabatter, stisystemer osv.

Brug af Sprider, kan gøre sine tilbud konkurrencedygtige uden at der mistes dækningsbidrag. Typisk udlægger man 2-3 gange så meget pr. dag med færre folk. Uden brug af grab og motorbør.

Sprider skåner folk med løft og nedslidende arbejdsgange, og giver vægtige argumenter i forhold til de fleste virksomheders arbejdsmiljø- og CSR-politik

Robotarm samt selve lastbilen styres med fjernstyring fra jorden – det betyder at robotarm kan styres samtidigt med at lastbilen kørers frem og tilbage samt styres uden chauffør skal sidde i den.

Robotarm er elektrisk opvarmet så asfalt ikke kølner unødigt af. Ladet er desuden dækket af hele tiden da det ikke er nødvendigt som når der grabbes.

ps/ Herunder 2 billeder fra Sprider.se – nye billeder kommer på når vi er klar med logo og stafferinger osv.. den vi har fået er desuden med triple-boggie.

Her er vores lastbil dog uden reklame:

Effektiv:

  • Ved asfaltering af små overflader skal man blot sænke sprederarmen ned og begynde at udlede asfalten.
  • Der kan udlægges præcis så meget asfalt, som der er behov for og nøjagtigt der, hvor den behøves.
  • Der kræves mindre manuelt arbejde med skovling, udjævning og rengøring, hvilket skåner rygge og skuldre.
  • Mængden af udlagt asfalt kan holdes uforandret eller øges, mens arbejdsstyrken kan mindskes.
  • Der kan typisk udlægges 30-40 tons/timen, og er perfekt til håndlægning og/eller render.
  • Der dækkes et område på 40-48m2 (se diagram)
  • Stenstørrelse anbefaling: max 32 mm i asfalt och 22 mm i grus (grus og tilsvarende skal være tørt, ekstra vigtigt ved stenmel)

Herover en lille film der viser hvor lidt man kan udlægge af gangen – og hvor præcist der kan doseres.
Folkene der rager asfalt på plads, har ikke ligefrem travlt.

Sprider

Isoleret:

  • Robotarm er opvarmet – og varmen i asfalt bibeholdes og gør asfalten let at jævne ud og komprimere, hvilket giver mere jævnt resultat og højere kvalitet. Er særlig designet for det kolde Nordisk klima.
  • Asfalten kan bibeholdes i sprederarmen under kortere flytninger og pauser.
  • Asfalten sætter sig ikke så let fast, hvilket gør rengøringen enkel.

Feeder til Sprider og asfaltbiler

Ved større opgaver, kan Sprider opfyldes undervejs med alm kran/grab eller med feeder.
Feeder på billedet laster op til 20 t. og er monteret til kroghejs.

Læs mere hos Sprider.se, som producerer til hele verdenen – og har mange års erfaring.
Spridere ses som uundværlige i vores Nordiske systerlande.

Se også denne artikel fra 2013 – den er på engelsk, men er meget informativ: HighWays Magazine